Det legges vekt på at det i størst mulig grad skal benyttes lokale aktører som artister, produsenter, arrangører og tekniske leverandører. Arrangementene må gjennomføres innen juli 2021. Som en pekepinn har vi sagt at det kan forventes mellom 10 - 20 000 kroner i støtte for dem som får det innvilget. Søknadene må inneholde beskrivelse av arrangementene, hvem som er søker, kontaktinformasjon, kontonummer og budsjett.

Kriterier som det legges vekt på i behandlingen:

  • Åpne kulturarrangement i Lillehammer
  • I hovedsak profesjonelle aktører fra Lillehammer som artister, produsenter, arrangører, leverandører av sceneteknikk osv.
  • Arrangementene må planlegges og gjennomføres til de enhver tid gjeldende regler i forbindelse med koronasituasjonen.

Tilskuddene deles ut i to omganger med søknadsfrist 15. september 2020 og 15. november 2020. Søknadene sendes til postmottak@lillehammer.kommune.no

Spørsmål? Kontakt Øivind Pedersen i Lillehammerregionen vekst, tlf. 900 97 116 / oivind.pedersen@lillehammer.kommune.no