Fra og med 26. oktober stenges derfor Fåberggata for gjennomkjøring mellom Hardlandsvegen og Løkkegata.

For mer informasjon og kartskisse, se fylkeskommunens hjemmeside

Spørsmål knyttet til vann- og avløpsanlegget kan rettes til Elisabeth Børde.
E-post: elisabeth.borde@lillehammer.kommune.no. Tlf: 61 10 77 00

Øvrige spørsmål rettes til Innlandet fylkeskommune.