Barnehageleder Marianne Slåen Bruket har sendt ut informasjon til alle foresatte og ansatte i barnehagen med kommuneoverlegens anbefalinger: 

  • Alle barn som har fått symptomer på luftveisinfeksjon, som hoste, snørr, vond hals, feber, slapphet, etter 20. november anbefales å testes for covid-19. Dette bør gjøres selv om barna nå er blitt symptomfrie.
     
  • Alle barn som har symptomer i dag må hentes, bør testes og skal være i karantene inntil prøvesvar foreligger
     
  • Foreldre med symptomer anbefales testing
     
  • Alle ansatte i barnehagen anbefales testing