1. Pigging av steinblokker
  2. Bore- og sprengningsarbeider
  3. Spunting og peling
  4. Tipping av steinmasser
  5. Håndtering av steinmasser (lasting/tipping)
  6. Graving og øvrige maskiner (f.eks. bulldoser o.l.)
  7. Massetransport

Aktiviteter 1-4 er de mest støyende aktivitetene. Disse aktivitetene har spesielt fokus fra entreprenørens ledelse, og de vil bli utført innenfor dagtid på hverdager fra klokken 07.00 om morgenen til 19.00 på kveld.

Vi ber om forståelse og beklager de ulemper som anleggsarbeidene medfører for nærmiljøet. Entreprenøren og hans medarbeidere vil gjøre alt de kan for å ta hensyn, være på vakt og at anleggsperioden skal bli så lite forstyrrende som mulig.
Anleggsarbeidene vil pågå fram til sommeren 2021. 

Spørsmål vedrørende anleggsarbeidene kan rettes direkte til anleggsledelsen på stedet:         

Anleggsleder Frode Hansen telefon:  482 09 109 

I tillegg kan kommunens prosjekt- og byggeledelse hos Norconsult AS kontaktes ved spørsmål:

Byggeleder Alf Terje Ramsfjell, telefon: 952 04 430

Prosjektleder Tor Jostein Furu, telefon: 911 09 756