Disse arbeidene vil berøre Strandpromenaden. Gang-/sykkelvei vil være åpen under hele anleggsperioden fra februar til mai/juni 2020, men publikum må påregne at det i byggeperioden legges om inne på området.

I dag går overvann og avløpsvann i en felles ledning til renseanlegget. Ved å separere dette føres rent overvann ut i Mjøsa rett nord for Vingnesbrua mens spillvannet går til renseanlegget. 

For å utføre dette i kontrollerte former må det bygges en energidreper i betong (brems) og erosjonssikres der overvann fra den 1,6 m store ledningen føres ut i Mjøsa. Arbeidet inkluderer også tilknytning til overvannsledningen fra Bryggevegen.

Ansvarlige for arbeidet
Det er Lillehammer kommune v/tjenesteområdet Vann og avløp som er byggherre, med Gjerdalen Entreprenør AS som hovedentreprenør. 
Ved spørsmål ta kontakt med Gjerdalen Entreprenør AS ved Prosjektleder Hjalmar Rogne på mobil 995 31 747 eller Lillehammer kommune ved Prosjektleder Pål Rune Ringdal, e-post pal.rune.ringdal@lillehammer.kommune.no tlf. 61 05 05 00.