Arbeidene er planlagt å være ferdigstilt i mai 2020, med pause i påsken. Det vil være tilgang til vann og avløp under hele anleggsperioden og arbeidene vil ikke komme i konflikt med skiløypene i området.

Oppussingsarbeider vil foregå ut over sommeren, og istandsetting av grunn og installasjoner som gjerder vil bli iverksatt i etterkant av anleggsarbeider når dette lar seg gjøre.

Dette er arbeider som må utføres for å sikre innbyggerne rent og godt vann i krana og en sikker transport av avløpsvannet fra Nordseter til renseanlegget.

For mere informasjon, ta kontakt med Helén Sundström på tlf. 61 05 05 00 eller e-post helen.sundstrom@lillehammer.kommune.no.