ALLEMED.no - utviklingsverktøy for organisasjoner

Med ALLEMEDs samtalekort blir det lettere å gå fra gode intensjoner til gode løsninger, og lettere å se hvor hver enkelt organisasjon kan bli mer inkluderende og bidra til at flere barn får delta i aktivitet. Lillehammer kommune har så langt hatt to åpne ALLEMED-dugnader med kommunalt ansatte fra ulike tjenester, folkevalgte og representanter fra frivilligheten, én i 2016 og én i 2020. Vi har også hatt minidugnader på mange ulike avdelinger i kommunen, f.eks. på de ulike grunnskolene og i ulike deler av barnevernstjenesten og tilrettelagte tjenester.

Hvis din organisasjon ønsker å utvikle dere til en mer inkluderende organisasjon, kan dere bestille verktøyene helt gratis fra www.allemed.no. Der finner dere også kjøreplan og andre nyttige råd. Om dere ønsker å få hjelp til å lede en slik workshop - en ALLEMED-dugnad - i deres organisasjon, kan fritidsrådgiveren vår bidra! Ta gjerne kontakt med Ane Solstuen på e-post.

Barrierefri fritid! - inkluderingsveileder for ledere og arrangører

Unge Funksjonshemmede lanserte høsten 2021 en veileder for aktivitetstilbydere og arrangører. I veilederen kan du lære mer om hvordan dere kan gjøre aktiviteten deres tilgjengelig for flest mulig, og sikre at færre barn og ungdom blir ekskludert. Les mer om veilederen "Barrierefri fritid" her.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) har noen praktiske tips og råd basert på veilederen Barrierefri fritid. NMFs tips finnes på deres nettside.

BUA Lillehammer - utlånssentral for fritidsutstyr

BUA Lillehammer er en utlånssentral der alle kan låne utstyr til sport, spill, tur og lek. BUA har både typisk sportsutstyr som ski og skøyter, friluftsutstyr som telt, soveposer, hengekøyer, utstyr til ballspill og hageleker, musikkinstrumenter, symaskiner og veldig mye annet moro. 

Les mer og registrer deg som låntaker i BUA her.

Fritidskortet - gavekort på fast, organisert fritidsaktivitet

Høsten 2021 og våren 2022 får barn og ungdom i Lillehammer et gavekort på 1000 kroner per halvår på fast, organisert fritidsaktivitet. I høst er det alle som er født i 2003-2015 som får Fritidskort. 

Fritidskortet kan brukes på deltakeravgifter for aktivitet etter 1. august 2021. Les mer om hvordan du bruker Fritidskortet ditt på lillehammer.kommune.no/fritidskortet, eller gå direkte til www.lillehammer.aktiv-fritid.no.

Fritidsrådgiver - noen å spørre om fritid

Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjons Artikkel 31, som sier at alle barn har rett til hvile, fritid, lek og kunst- og kulturopplevelser. ALLEMED er et av flere verktøy som kan hjelpe både kommunen og frivillige organisasjoner med å inkludere enda flere barn og unge, og slik bidra til at målene i Fritidserklæringen og barnekonvensjonen nås. Fritidsrådgiveren har fokus på å nå dette målet.

Du kan ta kontakt med Ane Solstuen om du ønsker råd om aktiviteter for barna dine, om du har verv i en organisasjon som driver aktivitetstilbud til barn og vil inkludere flest mulig, om du jobber med barn og unge og lurer på noe om fritidsaktivitet, eller om du har ideer til tiltak vi burde sette i gang (vi søker stadig tilskudd til nye prosjekter). Ta også kontakt med fritidsrådgiveren om du har spørsmål om Kultur og fritids inkluderingstilskuddBUA Lillehammeraktivitetsguide eller Opplevelseskortet. Send Ane Solstuen en e-post eller ring på 48205665.

Friplasser i kulturskolen

Kulturskolen kan gi friplasser til barn som lever i familier med lav inntekt. De følger inntektsgrenser som kan gi friplass til ca 10 % av barna i Lillehammer, og på noen av tilbudene er gratis instrumentleie en del av friplassen. Kulturskolen har ikke ledige plasser på alle sine tilbud, så man må først søke om elevplass, før man kan søke om friplass.

Les mer om Lillehammer kulturskole her, og om kulturskolens friplassordningen og søknadsprosessen her.

Fritidsklubb og ungdomshus - alle aktiviteter gratis

Lillehammer kommune driver to fritidsklubber; Hiet juniorklubb for 5.-7. klassinger, og ungdomskulturhuset Plan B for 13-17-åringer. Begge disse er åpne for alle, og har kun gratisaktiviteter. Begge har også eget aktivitetstilbud i flere av skoleferiene.

Les mer om Hiet juniorklubb her, og om ungdomskulturhuset Plan B her.

Inkluderingstilskudd til lag og foreninger

Fritidstilbud som har ideer til prosjekter som gjør det lettere å delta, eller som ønsker å bidra til at flere barn og unge kan delta i den ordinære aktiviteten, kan søke om tilskudd til dette fra Kultur og fritid. OBS: Ordningen er på pause i 2021-2022. Mens Lillehammer er pilotkommune for Fritidskortet, er disse midlene kommunens egenandel i Fritidskortet-prosjektet.

Les mer om tilskudd til inkludering i fritidsaktiviteter her.

Kommunen har også andre tilskudd til kulturlivet og organisasjoner med aktivitet for barn og unge. Oversikten over tilskuddsordninger innen kultur og idrett finner du her.

Muligheter for egenorganisert aktivitet

I Lillehammer har vi mange områder der man kan leke, spille og være på tur - enten helt uten utstyr, eller med utstyr tilgjengelig i BUA Lillehammer.

Mange av aktivitetsområdene i Lillehammer finner du i dette kartet

Oversikt over fritidstilbud for barn og ungdom

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som faktisk finnes i et lokalmiljø - det finnes ofte mer enn de største, vanligste aktivitetene. Vi i Kultur og fritid kjenner til rundt 100 ulike tilbud, i over 80 ulike organisasjoner, og spredt i hele kommunen. Her finnes også en oversikt over de tilrettelagte aktivitetene vi kjenner til. Send en e-post til fritidsrådgiveren om vi har oversett noen!

Oversikten over alle aktivitetene vi kjenner til finner du her.

Oversikten over aktiviteter som kan betales med Fritidskortet finner du her.