ALLEMED.no - utviklingsverktøy for organisasjoner

Med ALLEMEDs samtalekort blir det lettere å gå fra gode intensjoner til gode løsninger, og lettere å se hvor hver enkelt organisasjon kan bli mer inkluderende og bidra til at flere barn får delta i aktivitet. Lillehammer kommune har så langt hatt to åpne ALLEMED-dugnader med kommunalt ansatte fra ulike tjenester, folkevalgte og representanter fra frivilligheten, én i 2016 og én i 2020. Vi har også hatt minidugnader på mange ulike avdelinger i kommunen, f.eks. på de ulike grunnskolene og i ulike deler av barnevernstjenesten og tilrettelagte tjenester.

Hvis din organisasjon ønsker å utvikle dere til en mer inkluderende organisasjon, kan dere bestille verktøyene helt gratis fra www.allemed.no. Der finner dere også kjøreplan og andre nyttige råd. Om dere ønsker å få hjelp til å lede en slik workshop - en ALLEMED-dugnad - i deres organisasjon, kan fritidsrådgiveren vår bidra! Ta gjerne kontakt med Ane Solstuen på e-post.

ALLEMED-tilskudd til organisasjoner

Organisasjoner som har fritidsaktivitet for barn og unge kan søke tilskudd til tiltak og prosjekter som kan bidra til at flere barn og unge kan delta i den. 

Les mer om ALLEMED-tilskuddet her.

Kommunen har også andre tilskudd til kulturlivet og organisasjoner med aktivitet for barn og unge. Oversikten over tilskuddsordninger innen kultur og idrett finner du her.

Barrierefri fritid! - inkluderingsveileder for ledere og arrangører

Unge Funksjonshemmede lanserte høsten 2021 en veileder for aktivitetstilbydere og arrangører. I veilederen kan du lære mer om hvordan dere kan gjøre aktiviteten deres tilgjengelig for flest mulig, og sikre at færre barn og ungdom blir ekskludert. Les mer om veilederen "Barrierefri fritid" her. Om dere ønsker å få hjelp til utviklingsarbeidet, kan Unge Funksjonshemmede fra høsten 2022 tilby et løp som til slutt gir dere inkluderingsmerket Barrierefri fritid. Les mer om inkluderingsmerket på barrierefrifritid.com.

Norges Musikkorps Forbund (NMF) har noen praktiske tips og råd basert på veilederen Barrierefri fritid. NMFs tips finnes på deres nettside.

BUA Lillehammer - utlånssentral for fritidsutstyr

BUA Lillehammer er en utlånssentral der alle kan låne utstyr til sport, spill, tur og lek. BUA har både typisk sportsutstyr som ski og skøyter, friluftsutstyr som telt, soveposer, hengekøyer, utstyr til ballspill og hageleker, musikkinstrumenter, symaskiner og veldig mye annet moro. 

Les mer og registrer deg som låntaker i BUA her.

Fritidsrådgiver - noen å spørre om fritid

Fritidserklæringen bygger på FNs barnekonvensjons Artikkel 31, som sier at alle barn har rett til hvile, fritid, lek og kunst- og kulturopplevelser. ALLEMED er et av flere verktøy som kan hjelpe både kommunen og frivillige organisasjoner med å inkludere enda flere barn og unge, og slik bidra til at målene i Fritidserklæringen og barnekonvensjonen nås. Fritidsrådgiveren har fokus på å nå dette målet.

Du kan ta kontakt med Ane Solstuen om du ønsker råd om aktiviteter for barna dine, om du har verv i en organisasjon som driver aktivitetstilbud til barn og vil inkludere flest mulig, om du jobber med barn og unge og lurer på noe om fritidsaktivitet, eller om du har ideer til tiltak vi burde sette i gang. Vi søker stadig tilskudd til nye prosjekter for å finne flere gode løsninger.

Ta også kontakt med fritidsrådgiveren om du har spørsmål om Kultur og fritids ALLEMED-tilskudd eller Opplevelseskortet. Send Ane Solstuen en e-post eller ring på 48205665.

Friplasser i kulturskolen

Kulturskolen kan gi friplasser til barn som lever i familier med lav inntekt, slik at det blir gratis å gå på et tilbud i kulturskolen. De følger inntektsgrenser som kan gi friplass til ca. 10 % av barna i Lillehammer. På noen av tilbudene er gratis instrumentleie en del av friplassen. Kulturskolen har ikke ledige plasser på alle sine tilbud, så man må søke om både elevplass og friplass. Hvis du ønsker hjelp til å finne ut om det er sannsynlig at du får friplass, kan du gjerne ta kontakt med kulturskolen eller med fritidsrådgiver Ane Solstuen på e-post eller på 48205665.

Les mer om Lillehammer kulturskole her, og om kulturskolens friplassordningen og søknadsprosessen her.

Fritidsklubb og ungdomshus - alle aktiviteter gratis

Lillehammer kommune driver to fritidsklubber. Hiet juniorklubb er åpent for 5.-7. klassinger, og ungdomskulturhuset Plan B for 13-17-åringer. Begge disse har kun gratisaktiviteter. Begge har også eget aktivitetstilbud i flere av skoleferiene.

Les mer om Hiet juniorklubb her, og om ungdomskulturhuset Plan B her.

Muligheter for egenorganisert aktivitet

I Lillehammer har vi mange områder der man kan leke, spille og være på tur - enten helt uten utstyr, eller med utstyr tilgjengelig i BUA Lillehammer.

Mange av aktivitetsområdene i Lillehammer finner du i dette kartet

Oversikt over fritidstilbud for barn og ungdom

Det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvilke fritidsaktiviteter som faktisk finnes i et lokalmiljø - det finnes ofte mer enn de største, vanligste aktivitetene. Vi i Kultur og fritid kjenner til rundt 100 ulike tilbud, i over 80 ulike organisasjoner, og spredt i hele kommunen. Her finnes også en oversikt over de tilrettelagte aktivitetene vi kjenner til. Send en e-post til fritidsrådgiveren om vi har oversett noen!

Oversikten over alle aktivitetene vi kjenner til finner du her. Vi lager også en brosjyre med denne oversikten, og den deles ut på alle skolene én gang i året.

Frivillighet Norge har også laget en oversikt der frivillige lag og foreninger kan dele mer informasjon om sine tilbud. Den heter ungfritid.no, og vi håper mange organisasjoner og familier tar den i bruk!

Råd til deg som er ny i en aktivitet

Tromsø idrettsråd har laget nettsiden www.aktivitetsguiden.no. Der kan man lære mer om hvordan fritidsaktiviteter i Norge er organisert, hvordan foreldre kan bidra og samarbeide, og mye annet som er kjekt å vite. Nettsiden finnes på engelsk, nordsamisk, norsk bokmål, somali, tigrinja, dari, kvensk, polsk, russisk, arabisk. Man kan både lese og høre innspilte lydopptak av informasjonen.

Det er mest informasjon om idrett på disse sidene, men mye er ganske likt i ulike typer aktiviteter. Siden kan også være nyttig for de som vil begynne med teater, speider, korps eller mye annet.