Som god hjelper deltok Erika Wollner, prosjektkoordinator i ALLEMED. Sparebankstiftelsen presenterte mulighetene for støtte til kveldens gode idéer. Seks grupper samlet gode eksempler på hva vi allerede får til i Lillehammer; vi har både god bredde blant fritidsaktivitetene, løsninger for familier med dårlig økonomi, organisasjoner med sterkt engasjement for at alle barn skal få delta, gratistilbud i juniorklubb, ungdomskulturhus og bibliotek. Gjennom kvelden snakket gruppene om hva det faktisk betyr for et enkeltbarn eller en ungdom å få delta, at det kan forandre både hverdagen her og nå, og framtidsmulighetene.

Dugnaden ble avsluttet med en stor idémyldring – hvordan kan vi få alle med? Gruppene var enige om mye: Vi trenger godt samarbeid på tvers av organisasjoner og kommunale tjenester, bredden i fritidstilbud må være godt synlig for både voksne, barn og ungdommene selv, og alle familier må få vite at det finnes løsninger om de strever med betaling. Ta gjerne kontakt med fritidsrådgiver Ane Solstuen om du har gode ideer. Sammen vil - og kan - vi få alle med.