VAR Healthcare er et digitalt verktøy som helsesektoren bruker. Bakgrunnen for opprettelsen av systemet var de nye helselovene og helse- og kvalitetsreformen som kom i 2000 og 2001 i Norge, med økte krav til koordinering og kvalitetssikring av helsetjenestene. Systemet bidrar til å effektivisere, samordne og bedre kommunikasjonen mellom virksomheter og institusjoner, og er et viktig verktøy for helseansatte når det gjelder å sikre kvalitet, dokumentasjon og kompetanseutvikling.

28. november ble Brukerforum arrangert for 15. året på rad på Ullevål i Oslo, med mer enn 200 brukere av systemet samlet til forelesninger og faglig påfyll. Nytt i år var kåring av årets superbruker, og denne utmerkelsen gikk altså til fagutviklingssykepleier i Hjemmetjenesten i Lillehammer kommune, Mona Skjelhaugen. Juryen begrunnet utmerkelsen med at Mona bidrar til kvalitet i helsetjenesten i sin kommunekommune ved å legge til rette for at flest mulig bruker VAR, og hun fikk en flott blomsterbukett og et gavekort som takk for innsatsen.

Vi gratulerer!