Servicetorget rådhuset:

15. og 16.april åpent 8.00-15.00

17.april åpent 8.00-12.00

18.april til og med 22.april: stengt

 

Tildelingsenheten for helse og sosialtjenester telefontid 9.00-11.00 og 13.00-15.00: 61050548

15. og 16. april åpent 8.00-15.00

17.april: stengt

 

Familiens Hus og Helsestasjonen:

15. og 16. april åpent 8.00-15.00

17.april: stengt

18.april til og med 22.april: stengt

 

NAV Lillehammer – Gausdal :

15. og 16.april åpent 12.00-15.00

17.april: stengt

18.april til og med 22.april: stengt

Ved akutte henvendelser utenom åpningstid, ring NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33.

 

Lillehammer Læringssenter:

15.april til og med 22.april: stengt