- Jeg ble litt ekstra nervøs da jeg så ordføreren dukket opp på åpningsfesten, men jeg syns talen min gikk bra likevel, sier Simen Borgen Wold.

Som en del av Kløverbakken sin offisielle festkomité ønsket han en full sal velkommen til åpningsfest i Storgata 170, det som blir de nye lokalene for brukerne av Kløverbakken.

simenwb.jpg

Simen Borgen Wold ønsker velkommen i de nye lokalene i Storgata 170.

Utsiktsbakken brazzband vartet opp med flere flotte sanger, den offisielle snorklippingen ble gjennomført før det ble kakeservering til alle fremmøtte.

 

kake-lø.jpg

En annen som har vært en del av festkomitéen er Anita. Hun forteller om at det er blitt gjort en grundig jobb i planleggingen av festen.
- Vi har hatt jevnlige møter den siste tiden. Der planla vi hvem som skulle gjøre hva, hva slags program vi skulle ha og hvem vi skulle invitere til selve festen. Det har vært veldig gøy og fint å få være med på denne jobben, sier hun.

festkomitee_5172x3460.jpg

Festkomitéen bestående av (fra venstre) Anita, Herman, Fredrik, Simen og Jens. I midten Thale Waaler Eggen.

Leder Thale Waaler Eggen er kjempefornøyd med innsatsen til alle sammen.

-Festkomitéen laget invitasjoner, har skrevet og forberedt taler, ordnet med utstyr og laget resten av programmet for idag. Og dette helt på eget initiativ. Det var de som kom til meg og sa at de syns vi burde ha en fest når vi nå flytter inn i nye lokaler. De har virkelig tatt på seg oppgaven og vært kjempeflinke for å få i stand det vi ser her i dag, sier hun.

Planleggingen av åpningsfesten skjedde samtidig som flyttingen til nye lokaler pågikk.

- Festkomitéens arbeid har vært enestående i planleggingen av festen. I tilegg har de og alle de andre også hjulpet til med selve flyttingen ned hit til Storgata samtidig. Alle sammen har virkelig stått på og bidratt. Innsatsen deres er over all forventning, avslutter Eggen.

 

Kløverbakken gir arbeids- og aktivitetstilbud for voksne funksjonshemmede, primært mennesker med utviklingshemming. Alle har individuelt tilpassede arbeidsoppgaver/aktiviteter der variasjon og forutsigbarhet er viktige elementer. Kløverbakken er tilrettelagt for rullestolbrukere og disponerer egen buss.