Tid: Mandag 9. april kl. 19.00-21.00
Sted: Kulturhuset Bankens festsal.
 
Kulturhuset Banken står for øyeblikket foran en spennende prosess, der vi ønsker å se hvordan vi kan ta hele huset i bruk på en bedre måte. I den forbindelse inviterer vi lag og foreninger, faste brukere, kulturarbeidere og andre Lillehammer-venner til et åpent møte. 
 
I forkant av møtet, ønsker vi at så mange som mulig prøver å svare på følgende spørsmål:
 
Hvilke behov har dere som aktør i Kulturhuset Banken? 
Hvordan oppleves Kulturhuset Banken i dag? 
Hva kan dere selv å bidra med i Banken framover?
 
Kort om bakgrunenn for møtet
Før jul vedtok Lillehammer kommunestyre følgende leveransemål i forbindelse med budsjettet for 2018:
«Det skal i 2018 utvikles en plan for hvordan Kulturhuset Banken i større grad kan gjøres tilgjengelig for lag og foreninger, først og fremst i form av lavere husleie.»
 
I det vedtatte dokumentet heter det også at man ønsker å «…fjerne unødvendige økonomiske og byråkratiske hindre for sambruk og samhandling, først og fremst i form av internfakturering - særlig i Kulturhuset Banken. Det søkes gjennomført en nyorientering av Kulturhuset Banken, både når det gjelder driftsmodell og bruk.»
 
Dette politiske vedtaket er altså bakgrunnen for at vi nå innkaller til et åpent møte. Vi ønsker å se nærmere på de mulighetene som ligger i bygget slik det er utstyrt i dag, og bruken av det. 
Hvordan kan fasilitetene utnyttes bedre? Hva kan vi få til i fellesskap? Hvilke muligheter bør vi utforske videre? 
Anledningen er kommet for å tenke nytt rundt Kulturhuset Banken, og dette arbeidet ønsker vi å ha med oss lag og foreninger, faste brukere, kulturarbeidere og andre Lillehammer-venner i. Målet er å sørge for at Kulturhuset Banken også i framtiden er et av de viktigste punktene i kulturbyen Lillehammer. Det krever ikke mindre bruk, men riktigere bruk av Banken. 
 
Hva er situasjonen?
Kulturhuset Banken er en tradisjonsrik og avholdt institusjon i kulturbyen Lillehammer. Samtidig er det lenge siden Kulturhuset Banken har vært gjenstand for noen større omorganisering eller oppgradering. Et av ankepunktene mot Kulturhuset Banken slik det har framstått de siste årene, er at institusjonen har hatt trange økonomiske rammer, særlig på arrangementssiden. Inntjeningskrav, utleie og administrasjon har stjålet tid som kanskje heller kunne vært brukt på å utvikle kulturhusets innhold. Lag og foreninger forteller at de ofte har hatt ønske om større tilgang til lokalene, men opplever at det ofte finnes enklere løsninger enn å bruke Banken.
 
Siden oppussingen av Banken på 1990-tallet, har de tekniske kravene til forestillinger- og konsertvirksomhet endret seg betydelig. Vi er nå nødt til å stille oss et par grunnleggende spørsmål: 
Er Festsalen tilstrekkelig teknisk oppgradert til å kunne tilby et fullverdig, oppgradert produkt tilpasset et moderne marked? 
Gjør verne- og brannforskrifter at publikumskapasiteten i Festsalen for lav til å kunne bære større konserter med profesjonelle aktører, rent økonomisk? 
I så fall: Hvilken bruk kan vi se for oss at Festsalen kan tilfredsstille – slik den er utstyrt i dag? Finnes det alternativer vi ikke har tenkt på?
 
Vi har tidligere stilt disse spørsmålene i både fagutvalget og formannsskapet. Fra administrasjonens side spør man nå om ikke tiden har kommet for å organisere Kulturhuset Banken på en slik måte at aktiviteten vendes bort fra å organisere profesjonelle kulturarrangementer til å i større grad legge til rette for det frivillige kulturlivet. 
 
Hele byens storstue
Kulturhuset Banken kan, i stedet for å ta opp konkurransen med større og mer profesjonelle kulturhus, konsentrere seg om å bli et kraftsenter for Lillehammers frivillige kulturliv - det naturlige stedet der barn og unge på Lillehammer har sin scenedebut, enten det er i kulturskoleregi, sammen med Lillehammer amatørteater, under den lokale UKM-finalen eller i forbindelse med Kulturhjerte. Festsalen er fortsatt vakker og storslått, og har både publikumskapasitet og teknisk rigg god nok til å dekke dette behovet. 
 
Mulighetene er med andre ord mange. Men hva gjør vi, rent konkret? 
Denne kvelden åpner vi for innspill fra dere. Meld inn innlegg (maks 5 min.) i forkant til eivind.navik@lillehammer.kommune.no. 
 
Vel møtt! 
 
 
Eivind Nåvik,                                                             Olav Brostrup Müller, 
Kulturhuset Banken                                                  Kultursjef