Møtet vil foregå i Microsoft Teams. Klikk her for å bli med på møtet. Det vil bli anledning til å stille spørsmål etter presentasjonen, og alle er velkomne til å delta. Mer detaljert informasjon om prosjektet, påmelding kontordag og mulighet for å gi innspill til planen finner du i medvirkningsportalen for prosjektet (Kobling til medvirkningsportal)

Åpen kontordag med påmelding: 30. september -20 fra klokka 12.00-18.00. Påmelding skjer gjennom medvirkningsportalen.