Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline16. mars kl. 22:10

Smittestatus:

Det er registrert totalt 31 smittede personer i Lillehammer pr. 6. april kl. 22.00. Tallet oppdateres hver kveld. 

Les mer clear
error_outline31. mars kl. 15:36

Vi trenger smittevernutstyr

Har du smittevernutstyr til overs? Da vil vi gjerne høre fra deg!

Les mer clear
error_outline31. mars kl. 13:17

Ingen betaling for SFO og barnehage

Les mer clear
Foto: Terje Løchen

- Fullt trøkk på sykehussaken

Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, er veldig glad og takknemlig for engasjementet som innbyggere og andre i mange kommuner nå viser for å sloss for et akuttsykehus på Lillehammer. Facebooksiden som ble startet for kort tid siden har nå nærmere 26 tusen medlemmer, og ordføreren sier folk sitt engasjement er helt avgjørende.
- Sykehussaken er en utrolig viktig sak for regionen, for innbyggere, de mange tilreisende og sykehuskabalen for hele Norge, sier ordføreren. -Dette handler om Lillehammers fremtid, og vi har som politikere et stort ansvar for å være så tett på denne saken som overhodet mulig. -Vi skal bruke alle tilgjengelige ressurser for å sikre at det blir tatt gode og kunnskapsbaserte beslutninger, som står seg i generasjoner, poengterer Trosholmen.

Foto: Kirsti Hovde

Oppveksten i Lillehammer

Hva mener du?

Lillehammer kommune oppretter et utvalg med åtte innbyggere fra Lillehammer. Utvalget kalles for «avdeling 12», etter inspirasjon fra FNs barnekonvensjon, artikkel 12; "Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening." Sammen med oppvekstsektoren i kommunen skal «avdeling 12» skape fremtidens tjenester for barn og unge.

FNs bærekraftsmål

Oppstart av planarbeid

Kommunestyret vedtok 23. januar å starte opp arbeid med planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel umiddelbart. Planleggingen skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Utkast til planstrategi og planprogrammet for samfunnsdelen skal foreligge og legges ut på høring i midten av april, med planlagt sluttbehandling i kommunestyret i juni 2020.
Klubbe, lovverk

Vil du bli meddommer?

Lillehammer kommune skal velge meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024.