Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Arkitektur

Eiendomsskatt og fritak

Fristen for å søke fritak for skatteåret 2019, etter Lov om eiendomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) § 7 er 15. oktober 2018. Dette gjelder blant annet eiendommer som tilhører stiftelser og institusjoner som gagner kommune, fylke eller staten. Det gis i tilfelle fritak eller delvis fritak for ett år, og det må derfor søkes om fritak hvert år. Søknadene behandles etter søknadsfristens utløp.

Illustrasjon

Kommunedelplan Oppvekst 2018-2028

Høring og offentlig ettersyn

Kommunedelplan oppvekst 2018-2028 er en ny overordnet strategisk plan i Lillehammer kommune som skal gi mål og retning for at barn og unge skal få en god oppvekst. Planen skal hjelpe kommunens tjenesteområder til å utvikle tjenester som bidrar til gode oppvekstsvilkår i Lillehammer. Kommunedelplanen har et tiårsperspektiv og skal rulleres hvert fjerde år.
svv

E6

Kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby ble vedtatt av kommunestyret 21.06.18.