Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline02. september kl. 10:58

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 73 personer i Lillehammer registrert med koronasmitte. To av disse er døde. Siste smittetilfelle er registrert 19. september. Nest siste smittetilfelle var 17. september.

Les mer clear
error_outline26. august kl. 14:47

Koronatest?

Du kan bestille tidspunkt for koroantest via nettsidene våre. Bestillingsskjemaet er tilgjengelig hele døgnet. Kommunen følger Folkehelseinstituttets retningslinjer for testing. 

Les mer clear
Gatebilde, Lillehammer

Eiendomsskatt - fritak

Stiftelser og institusjoner som tar sikte på å gagne kommunen, fylket eller staten kan hvert år søke fritak, helt eller delvis, for eiendomsskatt på eiendom(mer) som stiftelsen eller institusjonen eier. Dette med hjemmel i lov om eigedomsskatt til kommunane § 7 a. Søknadsfrist for skatteåret 2021 settes til fredag 30. oktober 2020.

Arkitektur

Søker utbyggere til utleieboliger

Lillehammer kommune ønsker å inngå avtale med én eller flere utbyggere om bygging av 35 utleieboliger med kommunal tilvisningsrett.

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til enhver tid til maksimalt 40 % av boligene. De resterende 60 % eller mer kan utleier legge ut på det åpne leiemarkedet. Dersom kommunen ikke har behov for 40 %, kan boligene leies ut med de frister som er angitt i avtalen. Leiekontrakt inngås direkte mellom den enkelte boligsøker og utleier. Selve tilvisningsavtalen mellom kommunen og utleier har en varighet på 20 år.

Illustrasjon

Betalingslettelse i koronasituasjonen

Formannsskapet i Lillehammer har i forbindelse med koronakrisen lagt fram en tiltakspakke som øker muligheten til å søke om betalingsutsettelse for eiendomsskatt og kommunale avgifter. Både privatpersoner og bedrifter kan søke, og det er lagt til rette for en enkel søknadsprosess. For eiendomsskatt kan det enten søkes om utsettelse av betaling eller om nedsettelse/ettergivelse. For kommunale avgifter kan det kun søkes om betalingsutsettelse.