Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline 15. april kl. 09:23

Smittetilfeller:

Under koronakrisen er totalt 369 personer i Lillehammer registrert med koronasmitte. To av disse er døde. Siste smittetilfelle er registrert 11. april -21.

Les mer clear
error_outline 15. april kl. 09:24

Koronatest?

Du kan bestille tidspunkt for koronatest via et bestillingsskjema som er tilgjengelig hele døgnet. Testen er gratis.

Les mer clear
error_outline 15. april kl. 09:22

Koronavaksinering

Lillehammer kommune startet med koronavaksinering for risikogrupper utenfor institusjon den 21. januar -2021 (Uke 3) etter prioritert rekkefølge.

Les mer clear
Illustrasjon

Utbyggingsavtale høring

Lillehammer kommune har framforhandlet et forslag til utbyggingsavtale med Storgata 162 AS. Avtalen gjelder et anleggsbidrag som del av finansiering av en kvartalslekeplass som dekker behovet for flere boligprosjekter i det sentrale byområdet. I tillegg gjelder avtalen finansiering av vann- og  avløpsanlegg og veganlegg i forbindelse med prosjektet..

Mulig å søke støtte til bedrifter rammet av smitteverntiltak

Ekstraordinære midler til næringslivet

Lillehammer kommune har fått 2,6 millioner fra staten som skal fordeles videre til næringsliv som er rammet av smitteverntiltak. Fristen for å søke er fredag 9. april.
Balansetårn av stein.

Prosjekt Balanse'24

Lillehammer kommune har satt i gang et utviklingsprosjekt som fram mot 2024 skal legge grunnlaget for en balansert kommuneøkonomi i åra som kommer. Prosjektet har fått navnet "Balanse'24", og vil involvere ansatte, tillitsvalgte, politikere og også etter hvert innbyggere.

Kommunen har per 2021 en krevende økonomi, hvor kostnadene ved ulike tjenester er større en inntektene. Samtidig er det store krav til investeringer når det gjelder kommunale tjenester som for eksempel vedlikehold og og utbygging av kommunale bygg, flomsikring, digitalisering etc. 
Som de fleste andre kommuner i Norge vil også Lillehammer om 20 år ha dobbelt så mange innbyggere som er over 80 år.

Illustrasjon

Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt nye regler og satser for utskrivning av eiendomsskatt i 2021. Promillesatsen er 40/00 ved utskrivning av eiendomsskatt for boliger, fritidsboliger og boligdelen av landbrukseiendommer. Bunnfradraget for godkjente boenheter settes til kr. 125 000,-.
Promillesatsen ved utskrivning av eiendomsskatt for næringseiendom og øvrige eiendommer er 60/00. Tidligere verker og bruk som fra og med 2019 fikk utskrevet eiendomsskatt på et særskilt fastsatt grunnlag vil fortsatt ha en promillesats på 50/00. Det særskilte grunnlaget vil i 2021 utgjøre 4/7-deler av eiendomsskattegrunnlaget i 2018.