Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
FNs bærekraftsmål

Oppstart av planarbeid

Kommunestyret vedtok 23. januar å starte opp arbeid med planstrategi 2020-2023 og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel umiddelbart. Planleggingen skal skje med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. Utkast til planstrategi og planprogrammet for samfunnsdelen skal foreligge og legges ut på høring i midten av april, med planlagt sluttbehandling i kommunestyret i juni 2020.
Klubbe, lovverk

Vil du bli meddommer?

Lillehammer kommune skal velge meddommere til Sør-Gudbrandsdal tingrett, Eidsivating lagmannsrett, Lillehammer, Øyer og Gausdal forliksråd, jordskifteretten og skjønnsmedlemmer. Personene velges for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024. 

Snø. Foto: Pixabay

Brøyting og strøing

Lillehammer kommune er ansvarlig for å brøyte og strø alle kommunale gater, veger og gang- og sykkelveger i Lillehammer. Kommunen er også ansvarlig for parker, turveger og grøntarealer. Statens vegvesen er ansvarlig for alle riks- og fylkesveger.

Oljetank

Fjerning av nedgravde oljetanker

Regjeringen har vedtatt et forbud mot bruk av mineralolje i oppvarming av boliger fra 01.01.2020. Dette medfører at mange tanker blir tatt ut av bruk.