Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Arkitektur

Søker utbyggere til utleieboliger

Lillehammer kommune ønsker å inngå avtale med én eller flere utbyggere om bygging av 35 utleieboliger med kommunal tilvisningsrett.

Tilvisingsavtalen gir kommunen tilvisingsrett til alle boligene i prosjektet, men avtalen begrenses til enhver tid til maksimalt 40 % av boligene. De resterende 60 % eller mer kan utleier legge ut på det åpne leiemarkedet. Om kommunen ikke har behov for 40 %, kan boligene leies ut med de frister som er angitt i avtalen. Leiekontrakt inngås direkte mellom den enkelte boligsøker og utleier. Selve tilvisningsavtalen mellom kommunen og utleier har en varighet på 20 år.

Illustrasjon

Rådhuset åpner

Rådhuset i Lillehammer åpner dørene for publikum fra og med torsdag 18. juni. Bygget har vært stengt siden 16. mars på grunn av koronakrisen. Åpningen skjer med visse retningslinjer for både ansatte og publikum slik at en overholder smittevernreglene. 

Illustrasjon

Betalingslettelse i koronasituasjonen

Formannsskapet i Lillehammer har i forbindelse med koronakrisen lagt fram en tiltakspakke som øker muligheten til å søke om betalingsutsettelse for eiendomsskatt og kommunale avgifter. Både privatpersoner og bedrifter kan søke, og det er lagt til rette for en enkel søknadsprosess. For eiendomsskatt kan det enten søkes om utsettelse av betaling eller om nedsettelse/ettergivelse. For kommunale avgifter kan det kun søkes om betalingsutsettelse.

Foto: Terje Løchen

- Fullt trøkk på sykehussaken

Ordfører i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, er veldig glad og takknemlig for engasjementet som innbyggere og andre i mange kommuner nå viser for å sloss for et akuttsykehus på Lillehammer. Facebooksiden som ble startet for kort tid siden har nå nærmere 26 tusen medlemmer, og ordføreren sier folk sitt engasjement er helt avgjørende.
- Sykehussaken er en utrolig viktig sak for regionen, for innbyggere, de mange tilreisende og sykehuskabalen for hele Norge, sier ordføreren. -Dette handler om Lillehammers fremtid, og vi har som politikere et stort ansvar for å være så tett på denne saken som overhodet mulig. -Vi skal bruke alle tilgjengelige ressurser for å sikre at det blir tatt gode og kunnskapsbaserte beslutninger, som står seg i generasjoner, poengterer Trosholmen.