Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Kampanjeside

Vannsprut

Kommunens vannforbruk halvert

Fra 2013 til 2022;

Lillehammer kommune har klart å halvere kommunens vannforbruk på under ti år. Vannlekkasjer er et kjent problem for vannprodusenter og noe av årsaken til det store nedtaket i Lillehammer skyldes utplassering av vannmålere slik at det blir lettere å oppdage lekkasjene. 

Bilde av kommunens byvåpen

Økte gebyrer og avgifter

Flere kommunale avgifter i Lillehammer kommune øker mer enn vanlig i 2023. I likhet med andre kommuner i Norge påvirkes Lillehammer av blant annet høy rente. Nye priser ble vedtatt av kommunestyret den åttende desember 2022. 
Økningen gjelder særlig vann, avløp og renovasjon, hvor renovasjonsgebyret har økt mest for dem som har stor restavfallsdunk. 

Skog og vann, badedammen i Lillehammer

Planprogram på høring

Hovedrevisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse

Lillehammer kommune varsler oppstart av arbeid med hovedrevisjon av Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse, og inviterer til høringsrunde.

Hund i bånd på skitur

Ekstraordinær båndtvang

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Lillehammer kommune fra og med 7. februar 2023. Alle hunder skal holdes i bånd eller være forsvarlig innestengt eller inngjerdet. Ekstraordinær båndtvang innføres for å skåne viltet, som søker stadig lenger ned i terrenget på grunn av store snømengder og langvarig kulde. Forskriften gjelder fram til 1. april, da ordinær båndtvang trer i kraft,