Kransenedleggelsene foregår i denne rekkefølgen: 

De falnes monument, Utsiktsbakken:      ca. kl. 08.00
Nordre gravlund:                                                  ca. kl. 08.30
Jørstadmoen krigskirkegård:                        ca. kl. 09.00

 

Alle tre kransenedleggelser kan sees på kommunens facebookside: https://www.facebook.com/Lillehammerkommune