Om Trident Juncture
NATO-øvelsen er den største på norsk jord på flere tiår. Det er fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark og Oppland som i størst grad vil bli berørt. I tillegg vil en mindre del av øvelsen foregå i Sverige, Finland og Island. I alt er det 40.000 soldater fra 31 land som deltar. 130 fly og 60 fartøyer vil også delta i øvelsen. I Oppland kommer det til å bli flyaktivitet over hele fylket og mye transport via E6 gjennom Gudbrandsdalen.  

Formålet med øvelsen er å styrke samarbeidet innad i NATO og med alliansens samarbeidspartnere. For Norge er dette en god anledning til å øve på mottak av store forsterkninger med reelle styrker. 

Her kan du lese Forsvarets informasjon om NATO-øvelsen. 
Informasjon fra Statens vegvesen.