Skolen har i sin informasjon til foresatte undestreket at det vil komme ny oppdatering dersom det blir ytterligere endringer av kommende skoledag.