Næringssjef Eirik Haagensen er glad det har kommet inn mange søknader: "Jeg blir selvfølgelig begeistret når så mange sender inn en søknad til næringsfondet. For meg er det et klart signal om at vi har et næringsliv i vår kommune som vil noe og ønsker utvikling. Nå har jeg kun rukket å lese overskriftene på søknadene, men de tyder i hvert fall på at det er mange spennende søknader."

Søknadene skal etter planen behandles i Formannskapet 8. september. Det blir en betydelig jobb fram til sakspapirene går ut for å få behandlet alle søknadene: "Det er klart det blir et omfattende arbeid når det er så mange søknader. Heldigvis er det en del klare kriterier for denne utlysningen som søknadene vurderes etter".

Spesielt for denne utlysningen er formuleringen "i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet". Dette er en formulering hentet direkte fra den nasjonale forskriften. Næringsfondsmidlene som nå er til utdeling er en del av statens hjelpepakker knyttet til covid-19.

"Forskriften gir ikke noen klare føringer for hva som kreves av kobling til covid-19, utover at dette er vesentlig kriterium. Det mest nærliggende er at bedriftene har hatt et betydelig omsetningsfall knyttet til covid-19, men det kan også være noen som ser nye markedsmuligheter eller må tilpasse seg nye krav fra kundene. Utover koblingen til covid-19 legger forskriften føringer på at tiltaket skal gi økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping og også at tiltaket skal kunne iverksettes raskt", kommenterer næringssjef Haagensen.

Med over dobbelt så stort søknadsbeløp som tilgjengelige midler, er det åpenbart at ikke alle kan få alt de søker om. Konklusjonen får vi i Formannskapet 8. september.