Kriteriet for tildelingen til kommunene er andelen av de sysselsatte i kommunen som jobber innen servering. For å få få midler må denne andelen være over 2,5 %, og for Lillehammer sin del er denne andelen på 2,95 %.

"Vi jobber nå for å sette oss inn i forutsetningene som regjeringen har satt for ordningen, og trenger litt tid på å komme med en utlysning. Målet er at dette skal komme så fort som mulig og at utlysningen blir gjort en av de første dagene på nyåret", sier næringssjef Eirik Haagensen.

"Det er ingen tvil om at de siste smittevernsrestriksjonene får store negative konsekvenser for deler av næringslivet, og jeg er glad kommunen har fått disse midlene til videre fordeling i næringslivet. Nå skal vi finne den riktige innretningen - som både svarer opp behovene i næringslivet og er i henhold til kravene fra departementet", avslutter Haagensen.