Partene har som mål å jobbe sammen om en langsiktig utvikling av Lillehammer by.

Tiltak framover
Samarbeidet er en gjensidig forpliktelse og ordfører Espen Granberg Johnsen understreker at nettopp dette fellesskapet er viktig; -Da får vi en mer helhetlig tilnærming når det gjelder utvikling av byen vår, sier ordføreren som er leder for styringsgruppa i prosjektet. Stikkord framover er en kompakt by (10 minutters-byen) med et levende sentrum hvor blant annet handel-  og servicenæringen styrkes. -Det skal være attraktivt for næringslivet å investere i Lillehammer. Og det skal være enkelt og effektivt å komme seg dit man skal, sier ordføreren.

Finansiering
Hver av partene bidrar med 200.000 kroner pr. år inn i avtalen, som går over fem år. Det langsiktige målet for byutvikling i Lillehammer er fram mot 2044. Partene er også i dialog for å få flere partnere med i prosjektet, blant andre Fylkesmannen i Oppland og Bane NOR, som er navnet på det tidligere Jernbaneberket.

Signering, byutvikling, inne..jpg