Smitteutbrudd
Lillehammer står i sitt største smitteutbrudd siden Norge ble stengt ned 12. mars. Per 25. desember er 178 personer smittet i utbruddet som startet ved Lillehammer videregående skole og totalt 1300 personer har så langt vært i karantene. Utbruddet ser nå ut til å roe seg, men ordføreren er bekymra for at jula kan starte nye utbrudd. Statistikken viser at en stor del av smitten skjer i hjemmet og i sosiale sammenkomster. 

Forsterket tilsyn
Lillehammer kommune har forsterket tilsyn ved skjenkestedene i julehøgtida. - Det ønsker vi velkommen, sier Kjetil Liljeback, som er representant for skjenkekontrollutvalget i hotell- og restaurantgruppen i Lillehammer. -  Det er langt færre som besøker våre virksomheter nå, og vi har iverksatt mange tiltak i bransjen. - Det er helt grunnleggende for oss at kundene skal føle seg trygge, sier Liljeback.