Om pilotprosjektet
​"Under samme tak" går ut på at kommunen stiller med et hus som er stort nok for søsknene og fosterforeldrene. På denne måten får barna bo sammen og kan etablere sitt hjem i fellesskap med fosterforeldrene.
Lillehammer kommune stiller med et solid støtteapparat rundt søsken og fosterforeldre, for å bidra til at samhandlingen går bra. Dersom det av en eller annen grunn ikke fungerer godt nok mellom søskenflokken og fosterforeldre, er det fosterforeldrene som må flytte ut. Barna blir boende i huset og vil få nye fosterforeldre. Dermed kan barna fortsatt få bo sammen og gå i samme barnehage og på samme skole samt opprettholde kontakten med nærmiljøet. 
- Søsken bør, så langt det er mulig, få anledning til å bo sammen. Det mener kommunens prosjektleder for "Under samme tak", Sara Gunnerud-Åhlen.- Men både boligstørrelse og uklarheter knyttet til det enkelte barns behov er årsaker til at søsken skilles og plasseres i ulike fosterhjem. I denne modellen stiller kommunen med hus, noe vi håper kan bidra til en god rekruttering av potensielle fosterforeldre, sier prosjektlederen. 

Stolt ordfører
Ordfører Espen Granberg Johnsen er svært stolt over at Lillehammer kommune er en del av dette prosjektet.
- Søskens betydning har nok vært undervurdert i arbeidet med å sikre gode oppvekstvillkår for barn i fosterhjem, sier han.  - Lillehammer kommune ønsker å bidra til endring og prøve nye veger for at søsken skal få bo sammen når livet ellers er utfordrende, understreker ordføreren.  

Trenger fosterforeldre
​Lillehammer kommune trenger fosterforeldre som kan tenke seg denne oppgaven. Vil du vite mer? Ta kontakt med Sara Gunnerud-Åhlen.
sara.ahlen@lillehammer.kommune.no
Tlf: 466 67 641