Lillehammer kommune har besluttet at alle elever i grunnskolen skal få hjemmeundervisning fram til de går ut i juleferie fredag 18. desember. Elever i 1-4 klasse og sårbare barn vil få et tilbud om tilsyn på skolen. 

- Etter stort smittetrykk de siste dagene, er det kommet mange reaksjoner på at man ønsker undervisningen hjemme de siste dagene før jul. Vi har gode erfaringer med hjemmeskole fra tidligere i år, og er sikre på at elevene vil bli fulgt opp godt. Vi er omringet av røde kommuner, og smittetrykket er høyt i regionen. Vi harmoniserer nå tiltakene våre i takt med kommunene som grenser til oss, sier ordfører Ingunn Trosholmen.
 
- Det er mange som ser fram til jula etter et krevende år, der mange har ofret mye. Nå er det viktig at vi gjør det vi kan for at vi kan ha møter mellom generasjoner, også denne jula, sier ordføreren.

- Har det vært trygt å sende barn på skolen i Lillehammer de siste dagene?

- Ja, det mener vi det har vært. Det er kun åtte prosent som har blitt smittet på skolen, mens flertallet har blitt smittet gjennom fritidsaktiviteter og sosial kontakt. Derfor oppfordrer vi også foreldre og innbyggere til å begrense sosial kontakt i de neste ukene. Her må alle bidra, sier ordfører Ingunn Trosholmen. 

Barnehagene også under press 

Det store smitteutbruddet på Lillehammer påvirker også barnehagene, der flere ansatte er satt i karantene, er hjemme med syke barn eller er syke selv.
Barnehagene har full åpningstid og vil gi tilbud til alle barn, også i dagene frem mot jul.

- Skal vi klare å opprettholde barnehagetilbudet oppfordrer vi nå alle foresatte til å benytte barnehageplassen i tidsrommet fra 0730- 1530, sier tjenesteområdeleder Marianne Slåen Bruket, og ber foreldre gi beskjed til direkte til barnehagen, dersom noen skulle ha benhov for å benytte plassen utover dette.

- På den måten får vi satt opp vaktlister utover tidsrommet 0730-1530. Vi gjør det vi kan for å unngå at barnehagene blir stengt på grunn av for lite fast bemanning og for mange ukjente vikarer for barna i barnehagen, sier Marianne Slåen Bruket.