Venter på analysesvar
Lillehammer kommune har sendt inn prøver av algevannet til Norsk institutt for vannforskning, NIVA, og kommunen venter på svar. Hamar kommune har fått svar på sine prøver og konklusjonen er at  disse prøvene fra Mjøsa ved Hamar ikke inneholder giftige alger. 
Lillehammer kommune forventer svar på sine prøver mot slutten av uke 31. Inntil videre bør man ikke bade i Mjøsa ved Lillehammer hvor det er grønt algevann.  

Drikkevannet i Lillehammer er ikke påvirket av algeoppveksten. 

Hva er blågrønnalger? 
​Blågrønnalger er en gruppe bakterier som heter cyanobakterier. De finnes naturlig i jord, luft og vann, men under visse forhold kan det bli en synlig oppblomstring av disse bakteriene i elver og innsjøer, av og til også i havet.

​Her finner du Folkehelseinstituttets informasjon om blågrønnalger.