I tillegg er det strie stømmer i vannet som gjør at en ikke bør bade i de flomutsatte elvene og sjøene rundt omkring. Den generelle oppfordringen er å holde seg unna vassdrag når de går flomstore.