- Nå skal det endelig investeres i Innlandet. Hele 9 milliarder i ny sykehusstruktur. Somatikk og psykiatri samles og ingen fra Innlandet skal lenger behøve å sendes til Ullevål eller Rikshosiptalet. I realtiteten er dette nå en to-sykehusstruktur fremfor ett stort hovedsykehus, sier Trosholmen.  

God rekruttering
Trosholmen mener at å opprettholde Lillehammer sikrer overgangen fra gammel til ny struktur. - Slik reduseres risikoen i mellomfasen og pasientene blir tatt hånd om av det beste fagmiljøet. Kritisk faktor i fremtida blir å evne å rekruttere fagfolk, og der har Lillehammer et klart fortrinn med sin bostedsattraktivitet, noe samfunnsanalysen også har konkludert med. Fagmiljøene må være sterke og attraktive og ikke minst må folk ønske å flytte hit, sier Ingunn Trosholmen.

Takk
Ordføreren mener innstillingen er en viktig delseier for alle som har jobbet hardt for akuttsykehus på Lillehammer over lang tid. -Jeg er utrolig glad og taknemlig for det sterke engasjementet som ildsjeler, fagfolk og politikere i hele det enorme opptaksområdet i Lillehammer og Gudbrandsdalen har vist for sykehuset på Lillehammer, og jeg vil rette en stor takk til hver enkelt som har bidratt til å løfte frem sykehuset vårt i debatten, sier hun. - Dette vil være et løft for hele Innlandet og bidra til å sikre et best mulig tilbud for flest mulig.
-Prosessen har imidlertid vært lang og krevende for alle byene i Innlandet, mener hun. - Det er en tøff beskjed for de som har kjempet for andre konklusjoner. Det har vi stor forståelse for, selv om vi er trygge på at dette er den riktige og beste løsningen, avslutter ordfører Ingunn Trosholmen.

 

Styret i Helse Sør-Øst innstilte på at hovedsykehuset skal legges til Brumunddal og elektivt sykehus på Gjøvik i tillegg til Akuttsykehuset på Lillehammer. 
Endelig vedtak i sykehus-saken blir gjort 4. februar 2021.