Samarbeid
Ordføreren forteller at det er etablert en egen gruppe som skal jobbe helhetlig med sykehussaken. Hun understreker også at i tillegg må alle partier nå stå sammen og jobbe godt sammen om dette. -Jeg opplever tydelig at viljen er der, sier ordføreren. -Vi er mange politikere som over tid har jobbet intenst med denne saken, gjennom alle nettverkene og kontaktene vi har. 

Ekstern kommunikasjonshjelp
Ordføreren forteller at det nylig også er leid inn ekstern kommunikasjonshjelp fra byrået Kruse Larsen AS i samarbeid med datterselskapet Pressure AS. Ordføreren sier at de har bedt om ekstern hjelp fordi en ikke kan risikere å trå feil i denne saken. - Vi må vite at vi har gjort alt, at vi har ressurser som kan hjelpe oss med å formidle det viktigste i en komplisert sak over tid. Den ordinære driften i kommunene ruller som vanlig og vi har mange viktige oppgaver som også må håndteres parallelt med dette. Derfor har vi innsett at vi trenger bistand fra kommunikasjonsfaglige folk til å få frem fakta og informasjon om beslutningsprosessen. Vi ønsker å bli forstått; av innbyggere, av sykehusbyråkrater og av politikere som har makt til å avgjøre denne saken. Samarbeidet har en øvre kostnadsramme på én million kroner og vi har vært opptatt av at pengene som brukes til dette rekker så langt at det gir oss en fleksibel kapasitet over tid. 

Målbildet står fast
Målbildet som er vedtatt av styrene i sykehuset i Innlandet og Helse Sørøst omfatter et nytt hovedsykehus ved Mjøsbrua, at Tynset sykehus opprettholdes som akutt­sykehus, og at to av de eksisterende sykehusene (Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Elverum) opprett­holdes som henholdsvis akuttsykehus og elektivt sykehus. Ordføreren presiserer at dette står fast, men at det fremdeles er helt kritiske og viktige detaljer som er uavklarte. - Lillehammer har det mest komplette sykehuset mellom Oslo og Trondheim i dag, og det er viktig at vi har tilgang på areal til å dekke ethvert behov framover. Der tar vi også grep for å styrke oss enda mer. Geografien og demografien rundt oss taler åpenbart for at det må ligge et sykehus her, som igjen muliggjør lokale tilbud rundt oss. Lillehammer som by er også atraktiv, slik at vi kan fortsette å trekke til oss dyktige fagfolk, avslutter ordføreren.