Lillehammer kommune har de siste åra hatt utfordringer med mangan i drikkevannet. Mattilsynet understreker at det ikke finnes dokumentasjon på at mangan i drikkevannet kan medføre helserisiko og har gitt dispensasjon fram til 2021, da det skal etableres et permanent anlegg for fjerning av mangan.