Alarmtelefon for barn og unge

RING: 116111

Kan jeg ringe?

Blir du slått eller truer noen med å slå deg?
Er det noen som tar på deg på en måte som er ubehagelig eller ulovlig?
Drikker foreldrene dine ofte og er fulle?

Hva skjer når jeg ringer?
Du får snakke med en voksen som ønsker å hjelpe deg. Hvis du er veldig redd kan vi ta kontakt med politi eller legevakt der du bor.

Ring også hvis du tror at noen andre barn har det vanskelig
Hvert år og hver eneste dag er det mange barn som trenger hjelp. Barn kan være redde fordi de har det vondt og vanskelig hjemme.
Fysisk vold er når noen slår deg, sparker, lugger, klyper eller gjør andre ting som gjør vondt på kroppen. Det er ulovlig at voksne slår eller gjør andre vonde og forferdelige ting mot barn. Voksne har ikke lov til å slå selv om barna har gjort noe galt. Voksne skal passe på at barna har det godt.
Barn blir utsatt for overgrep. Det betyr at en voksen koser med tissen din eller tar sin tiss mot din tiss eller din rumpe. Det er heller ikke lov å bestemme at et barn skal kose med tissen til en voksen. Selv om det kan føles godt, så er det ulovlig når voksne gjør dette mot barn.
Alle barn bestemmer over sin egen kropp.

Barnevernvakta

Dersom det er etter kommunens åpningstid og det haster å ta kontakt, kan du ringe barnevernvakta på tlf:
907 35 215

Brøyting veg uke 43-15

Telefon:
61 05 10 00

Gudbrandsdal krisesenter

Telefon:
61 27 92 20

Legevakt

Telefon:
116117

 

 

Psykisk helse

Trenger du noen å snakke med om psykisk helse og mestring? 
Råd- og veiledningstjenesten, hverdager 08.00-20.00:  

Telefon: 917 13 338

Rustjenesten

Har du spørsmål om rus og avhengighet?
Rustjenesten hverdager 08.00-21.30. Helg 08.00-15.30.

Telefon: 902 51 514

Telefonen er betjent av helsepersonell. 

Vann og avløp

Telefon:
415 65 440

Veterinærvakt

Veterinærvakt Lillehammer og Gausdal fra 7. desember 2017

Gausdal og Lillehammer kommuner har for tiden ikke avtale med dyrehelsepersonell om bistand til smådyr og hest utenom ordinær arbeidstid.
 
Smådyr: 
Mjøsvakta er et privat tilbud som har vakt kveld, natt og helg utenom røde dager; tlf. 820 90 190
 
For akutt bistand til smådyr på røde dager:
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  tlf. 820 90 102
 
Hest
Hesteklinikken ved Universitetsdyresykehuset i Oslo kan kontaktes. De rykker ikke ut.
Universitetsdyresykehuset, Oslo:  tlf: 922 80 704
 
Produksjonsdyr 

Vakttelefon tlf. 61 22 02 04

Viltnemd

Telefon:
414 65 600