Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline17. januar kl. 12:47

Sidene er under utvikling:

Hvis du ikke finner det du leter etter, gi oss beskjed ved å fylle ut tilbakemeldingsskjemaet. Les mer clear
Uten navn

Kantvegen 19

Vedtak med klagefrist

Planen legger til rette for boligutvikling, med 10 nye boligtomter. Det tillates småhusbebyggelse, med opptil 4 boenheter pr. tomt. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Sæter II

Lillehammer Sæter II

Vedtak med klagefrist

På vegne av Lillehammer Sæter AS fremmer Areal+ AS forslag til reguleringsendring for Lillehammer Sæter II. Hensikten bak planforslaget er å bytte om på enkelte arealformål og endre tomteinndeling for en mer rasjonell utnyttelse. Kommunestyret vedtok 30.11.17 å godkjenne planen.
Illustrasjon Langbakken 60

Langbakken 54-60

Vedtak med klagefrist

Planforslaget legger til rette for nye boliger øverst i Langbakken, ved Langbakken 54-60. Adkomst til nye boliger vil skje via Langbakken fra Høstmælingsvegen. Planen legger til rette for kjøreveg og fortau langs Langbakken. Klagefrist er den 18. januar. Vedtaket er påklaget.
Plankart

Holsjordet

Vedtak med klagefrist

Kommunen har fattet administrativt vedtak av endring av reguleringsplan for Holsjordet: Forslag til endring av reguleringsplankartet for Holsjordet, sendt ut på høring i perioden 19.10-24.11, vedtas. Planendringen har planID: 2017p132e0. Det gjøres ikke endringer i gjeldende planbestemmelser. Klagefrist for vedtaket er den 5. januar 2018.