- Kommunestyre, 47 representanter
- Formannskap, 13 representanter
- Ordfører og varaordfører (blant formannskapets faste medlemmer)
- Planutvalg, 9 representanter
- Kontrollutvalg, 5 representanter
- Utvalg for helse og velferd, 7 representanter
- Utvalg for oppvekst, utdanning og kultur, 7 representanter
​- Utvalg for klima, miljø og sammfunnsutvikling, 7 representanter

 

Valgresultat 2019