Planen for fysisk aktivitet og naturopplevelse skal være et verktøy for å styre utviklingen av anlegg og områder for fysisk aktivitet og naturopplevelse, med det formål å bidra til å opprettholde og styrke befolkningens fysiske og psykiske helse. Dokumentet gir en oversikt over status, og det konkretiserer og utdyper kommunens målsetting og engasjement på dette området. 

I tillegg blir det jobbet på andre områder