Vi ønsker oss et bredt spekter av arrangementer, og ser med åpent sinn på hva som er en kulturell aktivitet. Vi ønsker oss at arrangementet er familievennlig eller retter seg særlig inn mot unge voksne (aldersgruppen 18-30 år).

Vi håper dere ser på dette som en god anledning til å vise dere fram det dere holder på med til byens befolkning, og sammen med oss vil gjøre Lillehammer til et enda mer attraktivt sted å bo og besøke.

Ønsker dere å være med, så send en mail til postmottak@lillehammer.kommune.no innen 10. mai 2022.

Skriv hvilken organisasjon du presenterer, kontaktinformasjon (e-post og telefon), kontonummer og kort om hvilken aktivitet dere ønsker å ha og om dere har preferanser for tidspunkt. Legg også ved et budsjett som viser hva dere søker penger til.

Vi vil så snart som mulig gå gjennom innspillene, og sette sammen et program som bidrar til å løfte Frivillighetens år lokalt – og som også viser hvilke muligheter som ligger i å benytte Terrassen til ulike formål framover.

Har dere spørsmål angående «Lørdag i Terrassen», så ta gjerne kontakt med Maria Seines på maria.seines@lillehammer.kommune.no.