Vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Kommunen er satt i kriseberedskap og dere har fått livet snudd helt opp ned på kun få dager. Dette krever mye av mange. Det er slik at når vi mennesker føler på takknemlighet og ønsker å gi ros og oppmerksomhet, vil vi gjerne møte opp, overbringe gaver eller klemmer. Situasjonen vi befinner oss i hindrer oss i det akkurat nå. Derfor må denne anerkjennelsen komme skriftlig fra meg til dere.

Først har jeg lyst til å overbringe en kjempestor takk til alle dere som jobber i helse- og velferdssektoren, privat eller offentlig. Dere er vårt fremste forsvar i kampen mot koronaviruset.

Det påligger dere nå et ansvar og noen oppgaver som går utover det som vanligvis forventes av dere. Noen av dere har uttrykt at dere er engstelige og at situasjonen er krevende. Dere i hjemmetjenesten går inn i hjem med frykt for å smitte eller ta med smitte ut. Helsehuset, heldøgnsomsorgen og våre bokollektiv måtte innføre ekstraordinære tiltak som presser tjenestene ytterligere. Andre tjenester har måttet stenge sine tilbud midlertidig, og følge opp sine brukere på en annen måte. Vit at jeg tenker på dere hver dag hver time, ja nærmest hvert minutt. Dere gjør en livsnødvendig innsats for fellesskapet, tusen takk! 

Takk til alle frivillige som ønsker å bistå!  Og til alle som har meldt seg til tjeneste i kommunen, tusen takk! Dere vil høre fra oss etter hvert. 

Foreldre i Lillehammer formidler at lærerne gjør en meget god jobb med fjernundervisning. Tilbakemeldinger i går vitner om en lærerstand som mestrer oppgaver de fikk over natten helt eksemplarisk. Her innoveres det fortløpende! Ikke at dette overrasker meg, jeg vet hva som bor i yrkesgruppen jeg selv pleide å være en del av. Til og med fysisk aktivitet har dere lagt til rette for gjennom oppfordring om tur og øvelser hjemme på stuegulvet. Kjempebra! Samtidig utfordrer denne situasjonen også alle dere som er foreldre på en ny måte! Foreldrerollen handler nå om undervisning, underholdning og en helt ny dimensjon av utholdenhet. Hver for oss skal vi få hverdagen til å gå opp med privatliv og jobb, kabalen er krevende. Takk for at du står i det!

For dere med forretninger, bedrifter og selskaper vil jeg si at dette må oppleves som dramatisk og for noen helt ødeleggende. Samtidig er jeg utrolig glad for at næringslivet støtter opp om dugnaden, enten det er i form av ansatte i dagligvarebutikker som er avgjørende for matvareforsyningen, det er gårdeieren som reduserer husleia en periode eller det er bedriftslederne som tilrettelegger for hjemmekontor for sine ansatte. Og alle andre som bidrar i den nasjonale dugnaden. Dere gjør alle en viktig jobb for å begrense smitten, samtidig som hjulene holdes i gang. NAV opplever et stort trykk nå. Selv om vi helst skulle sett at alle kunne hjelpes med en gang, vil jeg oppfordre til å ha en viss tålmodighet i dialogen med NAV. Det innføres fortløpende tiltak for bedriftene som blir berørt og de ansatte, og det jobbes for at banker settes i stand av staten slik at de kan avhjelpe likviditetsutfordringen. Som kommune har vi begrensede direkte virkemidler, men jeg kan love at vi skal være gode sparringspartnere for dere i næringslivet og gi råd om hvordan situasjonen best kan håndteres. 

Til alle dere som er i møte med barn eller andre som trenger omsorg. Ditt bidrag teller like mye. Nå løfter, ofrer og jobber vi sammen slik at vi kan få tilbake den tilværelsen vi alle setter så høyt.

Takk!

Ordfører i Lillehammer
Ingunn Trosholmen