Strandpromenaden, den sentrumsnære strandsonen, er et attraktivt, sentrumsnært aktivitets- og rekreasjonsområde. Det er etablert turvegnett, skatepark, treningsanlegg, sandvolleyballbaner, balløkke, disc-golf, toalett, sandstrand og parkeringsplass. 
 
Ved den tidligere betongstasjonen mellom Korgen og Mosodden er det bygget utkikksplattform for fugletitting. Bygget fungerer også som gapahuk og populært turmål.
 
Det er etablert belysning langs turvegen fra Korgen i nord til Gamle Skibladnerbrygga i sør.
 
Det jobbes med å etablere en sammenhengende turveg i Mjøsas strandsone, fra Søre Ål til Fåberg, og fra Vingnes til Vingrom. På østsiden er store deler av strekningen etablert. En sammenhengende turveg av god standard vil være en viktig nord-sørgående transportåre både for gående og syklende.
 
 
 
Anlegg 
- Vingnes badeplass 
- Skibladnerbrygga på Vingnes
- Vingrom badeplass og friområde
- Korgen badeplass
- Mosodden badeplass
- Gamle Skibladnerbrygga/Berget badeplass
- Småbåthavna Vingnes
- Ro- og kajakk-klubbens anlegg på Vingnes
- Lillehammer vannsportsenter
- Strandpromenaden 
- Utkikksplattform ved bebetongstasjonen
- Busmoen aktivitetsslette, Mosodden og Vingnes balløkker