78 av det totale antall smittede er innbyggere i Lillehammer. De resterende 24 er personer som ikke er folkeregistrert i Lillehammer. 

Smitteutbrudd i skole
Lillehammer kommune har et pågående smitteutbrudd i barne- og ungdomsskoler. Fire skoler har elever som er bekreftet smittet av koronaviruset. Dette utløser flere elever i karantene: 
Åretta ungdomsskole: 3 klasser i karantene.
Jørstadmoen barneskole: 2 klasser i karantene.
Hammartun skole: et helt trinn i karantene.
Smestad ungdomsskole: en elev i karantene.
Det er foreløpig ikke tegn til generell smittespredning lokalt i Lillehammer og kommuneoverlegen vurderer situasjonen som oversiktlig og avgrenset. 

Siste registrerte smittetilfeller:

Dato Antall Status
14.oktober 4 14.10.20 kl.14.30
4 personer bekreftet smittet.
2 av disse tilfellene er relatert til skoleutbruddet, hvorav den ene er elev ved Jørstadmoen skole og den andre er nærkontakt.
 
De 2 andre smittetilfellene er nærkontakter av tidligere registrert smittetilfelle som ikke er relatert til utbruddet i skole. Den ene av disse to er lærer ved Røyslimoen skole og var allerede i karantene. Utløser ingen klasser i karantene.
15.oktober 0  
16.oktober 0  
17.oktober 0  
18.oktober 0  
19.oktober 1 1 person bekreftet smittet. Smitte fra utlandet. Har ikke sammenheng med smitteutbruddet i skole. Personen er ikke folkeregistrert i Lillehammer. Utløser karantene for to personer i Lillehammer.
20.oktober 0  
21.oktober 0  


Her er en grafisk oversikt over det totale antall smittede i Lillehammer, hvor de første smittetilfellene ble registrert 11. mars-20. Klikk på punktene i grafen for å se antall smittede den aktuelle uka. Grafen oppdateres hver mandag. Sist oppdatert mandag 19. oktober klokka 09.00.


Smitteutbrudd HINN
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i september-20 ved Høgskolen i Innlandet, avdeling Lillehammer. Totalt fire studenter ble smittet i dette utbruddet og 16 nærkontakter ble satt i karantene. Første smittetilfelle ble registrert 17. september og siste smittetilfelle ble registrert 19. september. 

Smitteutbrudd NTG
Inkludert i det totale antall smittede er et smitteutbrudd i august-20, tilknyttet hockey-miljøet og Norges Toppidrettsgymnas, NTG.  I alt 25 personer ble registrert smittet i dette utbruddet. Første smittetilfelle ble registrert 11. august, og siste smittetilfelle i samme miljø ble registrert 27. august.