Testing for koronavirus i Lillehammer kommune

I Ungdomshallen på Stampesletta testes innbyggere fra Lillehammer, Øyer, Gausdal og Nordre Ringsaker.

Testing for kornavirus er ikke et drop-in-tilbud, og skal kun benyttes av folk som allerede har vært i kontakt med fastlegen sin per telefon og deretter fått avklaring på om det skal gjennomføres testing. Ansatte i helsetjenesten tar kontakt med nærmeste leder. 

Alle som blir testet vil få beskjed om prøvesvaret er positivt eller negativt. Det er legen som har henvist deg til testing som vil gi beskjed så fort prøvesvaret er klart, og ved stor pågang kan det være ventetid på 2-4 dager. I de tilfellene hvor folk ikke har klarer å komme seg til Ungdomshallen, eller ikke har bil, vil det bli ordnet med hjemmetesting e.l. Opplys derfor legen din om dette. 

Antall personer i hjemmekarantene er det ingen eksakte tall på da dette ikke lenger meldes inn til kommuneoverlegen.

I tråd med nasjonale føringer er det per 13.mai økt testkapasitet i Lillehammer kommune for å teste flere med mistanke om koronavirus. 

Hvem blir testet?

Folkehelseinstituttet anbefaler at det utføres testing av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har koronavirus. Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge. 

  1. Pasienter med behov for innleggelse
  2. Pasienter/beboere i sykehjem eller helseinstitusjoner
  3. Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid (kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn)
  4. Person over 65 år, eller voksen som har alvorlig, underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon)
  5. I karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av koronavirus eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Andre med mistenkt koronavirus (vurdert av lege). 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. Personer uten symptomer skal vanligvis ikke testes. Les mer om testing på FHI sine nettsider her

Ofte stilte spørsmål og svar om koronavirus finner du her