Håndballhall med garderober. På dagtid er hallen i bruk som gymsal for Søre Ål skole.
Skogenhallen omfatter i brutto areal (BTA):
Idrettshall 1170 m²
Tilbygget kafe 130 m²
Tilbygget garderobe 197 m²
 
Kontaktinformasjon: Hallen administreres av Lillehammer Faaberg Håndball LHF09