Du får raskest mulig informasjon om prøvesvaret ditt ved at du selv aktivt og jevnlig sjekker Helsenorge.no, både hverdager og helgedager. Her kan du lese mer om testing og det å vente på prøvesvar.