- Psykisk helse og rus er fortsatt er en av de største utfordringene for folks levekår, det er derfor svært viktig at vi nå jobber forebyggende, mente varaordfører Terje Rønning.  

RPH holder til i Fåberggata 128, men det er ikke drop -in, du må ha avtale.

Kontakt RPH: 
Telefontid: 917 13 338 fra klokka 10.00-13.00 på hverdager. 
Åpningstid: 08.00-15.30.