Tjenesten tilbyr samtaler rundt ulike problemstillinger knyttet til psykisk helse. Du kan få en samtale på telefon, eller vi kan avtale å møtes om du ønsker det.