Kommunedelplan kultur har som mål å både utvikle og løfte det lokale kulturlivet ytterligere, men også å lete etter nye løsninger og grep for å styrke Lillehammers muligheter og attraksjonskraft i årene som kommer. Planen kommer til å berøre temaer som aktivitet, arenaer, identitet og stedsutvikling, mangfold og inkludering, attraktivitet og bokvalitet, kulturnæring og reiseliv, samt profesjonelt og frivillig kulturliv. Planen kan også komme til å berøre andre temaer enn de som er nevnt her.  

 

Planprogrammet legges ut på høring den 11. april 2022 med høringsfrist den 23. mai 2022.

Se dokumentet nederst i artikkelen.

 

Merknader til forslag til planprogrammet sendes på e-post til postmottak@lillehammer.kommune.no, eller via post til Lillehammer kommune, tjenesteområde Kultur, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Kommunestyrets behandling av sak 31/2022 den 31.3.2022 kan leses her

Høringsutkast til planprogrammet er også tilgjengelig som papirutgave på Servicetorget i Lillehammer kommune, Storgt. 51.