Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline

Koronainformasjon / Information about the coronavirus

Les mer clear
Illustrasjon

Mye nedbør


Fylkesmannen varsler om fare for kommende styrtregn i Oppland på oransje nivå torsdag 6. juni, natt til fredag 7. juni og utover dagen. Oransje nivå er det nest høyeste farenivået.
Det er stor usikkerhet knyttet til hvor det kommer mest nedbør. Det varsles også om fare for flom og jordkred på gult farenivå. Det ventes oversvømmelser i bekker og mindre vassdrag, samt oversvømmelser i urbane områder der bygene treffer.

 

Denne artikkelen er over 3 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den enkelte grunneier oppfordres til å holde bekkeløp åpne, sjekke taknedløp og rister samt følge med på værmeldinga og varsom.no​. Lillehammer kommune har tilsyn og følger situasjonen tett.

Grunneiers ansvar
I utgangspunktet har den enkelte grunneier selv ansvaret for å sikre seg selv og sin eiendom mot naturskade. Dette innebærer også å sette i verk tiltak for å hindre skader ved store vannmengder. Lillehammer kommune oppfordrer derfor alle private grunneiere langs alle vassdragene i kommunen til å:

• Holde bekkekantene fri for hageavfall og annet avfall
• Rydde bekkeløpet for kvist og brask
• La naturlig vegetasjon fra skråning mot bekk stå
• Fjerne enkelttrær som kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke bygge eller sette opp installasjoner i bekk eller bekkekant
• Ikke fylle jord, stein eller annen masse i bekkeløp eller skråning mot bekk
• Vurdere om det som plasseres i nærheten av bekk kan bli tatt ved eventuell flom
• Ikke iverksette egne flomsikringstiltak uten tillatelse fra kommunen
• Melde fra til kommunen dersom en har kunnskap om steder som kan føre til oppdemming eller utgraving
• Ta kontakt med kommunen dersom det er noe som er uklart

Kommunens ansvar
På kommunal grunn har kommunen samme ansvar som private grunneiere. Kommunen har ellers et generelt ansvar for å kartlegge flomutsatte områder og vurdere tiltak og beredskap. Kommunen har også ansvar for bruer og rør knyttet til kommunale veger. Det er også kommunens ansvar å sørge for tilsyn av flomsikringsanlegg der NVE har gitt støtte.

 

Skjema

Publisert | Oppdatert 06. juni 2019