Vi er sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn og er underlagt strenge kriterier for å sikre gode miljøtiltak i den daglige driften: 
 
  • Butikken skal aktivt profilere, informere og sørge for at miljøprofilen kommer klart frem i form av tilleggsmerking/-kommunikasjon ved produktet, i butikken, i varekataloger og på internett. 
  • Butikken bør kunne tilby innpakning av varer i innpakningspapir som er nedbrytbart, ikke vokset og som ikke inneholder miljø- og helsefarlige kjemikalier
  • Virksomheten skal ikke omsette produkter som inneholder forbudte stoffer og være merket og emballert riktig. 
  • Butikken skal informere om sin returordning for kasserte elektriske produkter som de selv fører gjennom sitt salgs- og informasjonsmateriell som skal være godt synlig for kunde.
  • Butikkens selgere skal være i stand til å informere kundene om produktenes miljøegenskaper i henhold til leverandørens dokumentasjon.