Dette ble en innholdsrik dag, og vi håper de som deltok fikk inspirasjon og knyttet nye kontakter til videre Mijlfyrtårnarbeid. Vi hadde mange lokale bedrifter som delte sine erfaringer med miljøfyrtårnarbeidet, i tillegg til påfyll fra Debio og Miljøfyrtårnstiftelsen.

Her finner du presentasjonene til de som holdt innlegg:

Miljøfyrtårnstiftelsen

Visit Lillehammer

Kommunale idrettshaller Stampesletta

Lillehammer kino

Fossekall AS

Ragnvald Moe AS

Sykehusbarnehagen

Skårsetlia bo- og servicesenter

Hammartun skole

Familiens hus

Debio