Som tidligere kjent viste regnskapet for 2019 at Lillehammer hadde et underskudd på 58 millioner kroner i netto driftsresultat. Fra og med januar i år var organisasjonen godt i gang med de planlagte tiltakene for å få ned utgiftene. Prognosene viste at dette gikk riktig veg. 

Så kom koronaviruset og Norge ble stengt ned 12. mars. Dermed endret premissene seg dramatisk også for Lillehammer kommune og arbeidet med mange av tiltakene er forsinket med flere måneder. 

I tillegg til dette er kommunen påført store koronarelaterte utgifter. Disse utgiftene løper fortsatt og det er usikkert hva sluttsummen blir, samt hvor mye staten kommer til å dekke.

Merkbar endring
- Vi er i en situasjon hvor vi må jobbe hardt for å bygge opp en god og forutsigbar økonomi, sier kommunedirektør Tord Buer Olsen. - Situasjonen er krevende, og det er ingen tvil om at den økonomiske snuoperasjonen vi skal igjennom vil bli merkbar, både for kommunes ansatte og brukerne av tjenestene våre, avslutter Buer Olsen.