Sammen med Visit Lillehammer og Lillehammer Sentrum Drift ønsker Lillehammer kommune å bidra til liv i sentrum ved å arrangere Lørdag i Terrassen. Konseptet er enkelt: Lørdager kl. 12.00 fra 21. mai til 8. oktober (pause i juli) er det et arrangement i Terrassen.

Program

Alle arrangementene starter kl. 12.00.

Dato Program
21. mai Gesellparken Traditonsensemble
28. mai Hagedag - Foreningen minihus
04. juni Lillehammer dansesenter
11. juni Lillehammer Schakselskap og Søre Ål korpsfestival
18. juni Main Street Music Festival Lillehammer
25. juni Saksumdal musikkforening
Etter sommeren Flere arrangementer kommer

Du kan også bidra

Nå har alle lillehamringer mulighet til å fylle byrommet med innhold. I 2022 kombinerer vi ambisjonen om byliv med ønsket om å hedre frivilligheten i anledning Frivillighetens år. Derfor vil de fleste lørdagene i 2022 fylles av frivillige lag og foreninger. Vi håper å se seg det i Terrassen, og at du vil bidra til å skape liv i det vi mener er et attraktivt byrom.

Vi ønsker oss et bredt spekter av arrangementer, og ser med åpent sinn på hva som er en kulturell aktivitet. 

Ønsker du å avholde et arrangement i Terrassen? Ta kontakt med Tone Ruud i eiendomsavdelingen til Lillehammer kommune: tone.ruud@lillehammer.kommune.no