23.-25. oktober arrangeres Yrkes-NM for lærlinger og unge fagarbeidere på Hellerudsletta i Oslo. Totalt 350 deltagere fordelt på 15 fag skal konkurrere disse dagene.

Marie Sofie Veim Hellum fra Lillehammer kommune deltar som en av 15 i NM i Helsearbeiderfaget. Marie er lærling og kvalifiserte seg til NM da hun gikk til topps i Opplandsmesterskapet 31. mai 2018. Hellum jobber i Storgata bofellesskap, men har Lillehammer helsehus som hovedpraksissted.

Lillehammer kommune gratulerer Marie med å ha kvalifisert seg, og ønsker lykke til i NM!

For mer informasjon om arrangementet og for å følge konkurransene, kan du trykke her

Yrkesfagenes år 2018
2018 er Yrkesfagenes år, en fin anledning til å rette søkelyset litt ekstra på lærlinger og yrkesfag. I følge Statistisk sentralbyrå vil vi i Norge mangle nesten 90 000 fagarbeidere i 2015 hvis dagens utvikling fortsetter. Halvparten tar yrkesfag når de begynner på videregående skole, men mange sliter med å fullføre fordi de ikke får læreplass.

Ja takk til lærlinger
Lillehammer kommune har i sin lærlingestrategi en ambisjon om innen 2021 å ha 2 lærlinger pr. 1000 innbyggere. Dette er i tråd med samfunnskontrakten som er inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet. Lillehammer har per i dag 29 lærlinger og er godkjent lærebedrift innen seks ulike fag. Helsefagarbeider er ett av disse fagene, sammen med barne- og ungdomsarbeider, institusjonskokk, kontor og administrasjon, byggdrifter og feier.

Læretiden er normalt 24 måneder og består av verdiskapning og opplæring. Lærlingene får oppfølging av instruktør i det daglige arbeidet. Instruktøren har denne oppgaven i tillegg til sine andre arbeidsoppgaver, og får en liten godtgjøring for dette. Lærling har krav på jevnlig veiledning og tilbakemelding, og får i likhet med elever i skolen en halvårsvurdering 2 ganger i året. Lærlingene har de samme rettigheter som ordinære ansatte, og lønnes med en prosentvis del av fagarbeiderlønn.