Opptak av nye elever 2020/2021

Søknadsportalen er åpen.
Søknadsfrist for skoleåret 2020/2021 var 12.juni. Men du kan fortsatt sende inn søknad. Se øverst til høyre for våre tilbud.

 Ved spørsmål, ta kontakt tlf 611 05 302/ 916 97 430.

Innlogging elever. (har du glemt hvordan det gjøres? se under Elevinfo)

Eivind

Rektor

Eivind Nåvik
913 53 909
eivind.navik@lillehammer.kommune.no