Kulturstipend
Kjenner du noen som gjør en stor innsats for kulturlivet i Lillehammer og som fortjener en honnør for sitt arbeide, eller er du kanskje selv utøvende i kulturfeltet? Da kan du søke eller foreslå kandidater til årets kulturstipend!

Lillehammer kommunes kulturstipend skal tildeles lokale kulturaktører, personer eller institusjoner som er bosatt i Lillehammer kommune. Kulturaktører kan søke for seg selv, men det er også anledning til å foreslå kandidater. Stipendet skal sette stipendiaten i bedre stand til å arbeide med sin utdannelse og utvikling. Kulturstipendet er på kr. 25.000.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du på kommunens hjemmeside

Etableringsstipend for kulturbaserte næringer
Stipendordningen skal være til berikelse for distriktets kulturliv og stimulere til utvikling av kulturbaserte næringer i Lillehammerregionen. Stipendet ytes med forventning at mottaker av stipendet sørger for at den kunstneriske/kulturrelaterte aktiviteten kommer byens innbyggere til gode. Etableringsstipend skal bl.a. stimulere til at yngre kunstnere i etableringsfasen kan etablere seg i Lillehammerregionen, men det er ingen aldersgrense. Alle typer etableringsutgifter og investeringer er relevante. Stipendet kan kun tildeles én gang. Maksimal søknadssum er 20.000 kroner.

Retningslinjer for stipendet finner du på kommunens hjemmeside.